بالم شکست ... ماندم دوستی نوشت : حالت ... مهم نیست ! بالت چگونه است ؟! برایش نوشتم : بالم مهم بود ؛ شکست ماندم ! http://balamshekast.mihanblog.com 2020-09-23T17:02:46+01:00 text/html 2017-10-11T04:09:47+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی پاییز http://balamshekast.mihanblog.com/post/208 <br><font size="2">حضرت پاییز رسید!</font><br> text/html 2017-07-30T15:31:47+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی دلت نشکنه http://balamshekast.mihanblog.com/post/206 در راستای نام گذاری اسم وبلاگ :<br><br><font size="2">امروز دوستی تماس گرفت و دلداری داد که ؛<br>بال که مهم نیست ، دلت نشکنه !</font><br> text/html 2017-06-09T03:09:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی عالی http://balamshekast.mihanblog.com/post/205 همه چی عالی بود <p>فقط یک مشکل بود </p> <p>آنهم اینکه </p> <p>جای تو خالی بود </p> text/html 2017-04-08T06:43:06+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی همه کاره ام http://balamshekast.mihanblog.com/post/204 <font size="2"><br>آشفته و حیران و پریشان و پر از رنج و مِحَن ... من</font><br> text/html 2017-02-25T19:31:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی چه مرگته http://balamshekast.mihanblog.com/post/203 <p>چقدر تنهام ... </p> <p>یکی هم نیست لااقل برگرده بگه : </p> <p>"دِ لامصّب چِه مَرگِته ؟!" </p> text/html 2017-02-18T03:46:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی از سعدی http://balamshekast.mihanblog.com/post/202 <p>‏دست در جیب </p> <p>سر به زیر افکنده درتاریکی شب </p> <p>بی غزل ، بی قافیه </p> <p>زیرلب آهسته از سعدی چنین می خوانم امشب : </p> <p>من ندانستم از اول که توبی مهر و وفایی </p> <p>عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی </p> text/html 2017-02-16T04:49:54+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی بد بودن http://balamshekast.mihanblog.com/post/201 معتقدم<br>آدم خوب نمی تونه بد بشه<br>حتی اگه خودش بخواد !<br> text/html 2017-02-10T21:28:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی بدون شرح http://balamshekast.mihanblog.com/post/200 <p>نقاره می زنند ... </p> text/html 2017-01-31T21:51:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی خودخواه http://balamshekast.mihanblog.com/post/199 <p>آن قدر خودخواه شده ام که آنچه برای خود نمی پسندم برای دیگران هم نمی پسندم ! </p> text/html 2016-12-16T13:05:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی فقط خدا http://balamshekast.mihanblog.com/post/198 <p>رسد آدمی به جایی که فقط "خدا" نبیند ... </p> <p>. </p> <p>. </p> <p>. </p> <p>. </p> <p>. </p> <p>. </p> <p>خدایا به تو پناه می آورم . </p> text/html 2016-11-16T07:27:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی اربعین http://balamshekast.mihanblog.com/post/197 <p>همه همدیگر را انگار جایی دیده ایم ولی نمی دانیم آنجا کجاست . </p> <p>من یافتمش آنجا اربعین بوده است ... </p> text/html 2016-11-07T05:27:13+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی اینجا http://balamshekast.mihanblog.com/post/196 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">سلام&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;">اینجا هم هستم</div><div style="text-align: center;"><a href="https://instagram.com/download/?r=4129560278" target="_blank" title="">Instagram</a><br>Balam_shekast@</div> text/html 2016-10-22T13:19:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی باران http://balamshekast.mihanblog.com/post/195 <p>یاران دلم باران می خواهد ... </p> text/html 2016-08-17T06:36:15+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی تکلیف http://balamshekast.mihanblog.com/post/194 <br>هرچه آینده ی جهان تاریک تر می شود<br>تکلیف ما روشن تر می گردد !<br> text/html 2016-08-12T13:18:00+01:00 balamshekast.mihanblog.com علی طاعتی مرد http://balamshekast.mihanblog.com/post/193 <p>مرد با درد هم قافیه است ... </p>